ΕΠΙΠΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 20:30 - Σάββατο 10:00 - 15:00
Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 20:30
Σάββατο 10:00 - 15:00

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ


ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 


1.     Τόπος και χρόνος παράδοσης

Γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων μόνο εντός του Ελληνικού Κράτους. Κατόπιν συνεννόησης δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνονται αποδεκτές παραγγελίες και από την υπόλοιπη Ευρώπη(αποστολή μέσω μεταφορικής εταιρείας που συμφωνείτε από κοινού με τον πελάτη) . Οι παραδόσεις εκτελούνται καθημερινά εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών σε προκαθορισμένες ώρες με εύλογη διάρκεια απόκλισης λόγω δυσκολιών κατά την παράδοση άλλων ειδών σε άλλους πελάτες ή και κυκλοφοριακών προβλημάτων. Οι ώρες των δρομολογίων της κάθε αποστολής ορίζονται μονομερώς από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στον πελάτη. Δεν αποκλείεται τμηματική αποστολή επιμέρους προϊόντων μίας παραγγελίας, εφόσον αυτό συμφωνηθεί με τον πελάτη.

 

2.     Τρόπος παράδοσης παραγγελίας - χρεώσεις για παραδόσεις

Τα παραδοτέα κατόπιν της πώλησης προϊόντα μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη, να αποσταλούν στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. Η Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. γνωστοποιεί στον πελάτη μέσω  ηλεκτρονικής αλληλογραφίας την αποδοχή της παραγγελίας και συμφωνούμε  από κοινού με τον πελάτη το κόστος αποστολής(Όλες οι παραγγελίες επιβαρύνονται το κατώτερο με 30,00€+ΦΠΑ έξοδα αποστολής ανά προϊόν). Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης. Οι αποστολές που αφορούν απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο προορισμό (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά νησιωτική ή ακριτική περιοχή κ.α.) γίνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη δια της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και συμφωνείτε από κοινού η μεταφορική εταιρεία και το κόστος της αποστολής που επιβαρύνουν τον ίδιο. Οι περιοχές εξυπηρέτησης της εταιρείας αφορούν τα όρια των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης.3.     Παραδόσεις σε περιοχές εκτός των πολεοδομικών συγκροτημάτων της Θεσσαλονίκης

Στις περιπτώσεις παραδόσεων εκτός των περιοχών εξυπηρέτησης  μας η Θ.ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. προτείνει στον πελάτη τρόπο αποστολή μέσω μεταφορικών εταιρειών όπου υποχρεούται να επιλέξει ο ίδιος τον εντεταλμένο μεταφορέα, ενώ η εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της για την μετάβαση και παράδοση των εμπορευμάτων σε άρτια κατάσταση και συσκευασία, στο μεταφορέα που ορίζει ο αγοραστής. Η ευθύνη  από την πώληση στην περίπτωση αυτή μεταβαίνει στον αγοραστή κατά το χρόνο παράδοσης των πωληθέντων εκ μέρους της Θ.ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. στην μεταφορική εταιρεία. Για την υποχρέωση αυτή (περί ορισμού μεταφορέα και απευθείας χρέωσης του πελάτη από την μεταφορική εταιρεία) θα ενημερώνεται ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας του ενώ θα ακολουθεί άμεση γραπτή συνεννόηση και συμφωνία (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) που μπορεί να επιβεβαιώνεται και με τηλεφωνική επικοινωνία.(τηλ. 2310 722800 , 2310 710071 και ώρες Δευτέρα – Παρασκευή 10:00-17:00) για να ρυθμισθεί ο ακριβής χρόνος παράδοσης στον μεταφορέα, ο τόπος παράδοσης κ.α.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων με μεταφορική εταιρεία επιβαρύνει τον αγοραστή και οφείλει να ελέγξει τις συσκευασίες κατά την παραλαβή τους και  πριν την πληρωμή των μεταφορικών εξόδων. Η Θ.ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. ουδέ μια ευθύνη έχει εάν οι συσκευασίες είναι κατεστραμμένες ή βρεγμένες. Η αξία των εμπορευμάτων πρέπει να έχει εξοφληθεί τουλάχιστον 1 ημέρα πριν την παράδοση στο πρακτορείο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρουσία εκπροσώπου του πελάτη που θα πρέπει να παρευρίσκεται κατά την παράδοση τους από εμάς στους μεταφορείς, για να ελέγξει και παραλάβει τα προϊόντα ποιοτικώς και ποσοτικός, σωστά και ακέραια. Εάν κατά την κρίση του εκπροσώπου υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, θα πρέπει να γίνεται επιτόπου αποσυσκευασία των εμπορευμάτων για την ορθή παραλαβή τους. Τα εμπορεύματα στη συνέχεια ταξιδεύουν με κίνδυνο του αγοραστή.4.     Παραλαβή από κατάστημα

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα παραλαβής από το κατάστημα της εταιρείας, χωρίς επιπλέον χρέωση 13 χλμ Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος να παραλάβει το/τα προϊόν/ντα που αυτός έχει επιλέξει από το κατάστημα εφόσον έχει προηγηθεί μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι τα εμπορεύματα του είναι διαθέσιμα προς παράδοση. Αποπληρώνοντας το τίμημα των προϊόντων αυτών με μετρητά ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας, κατά την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα.5.     Κανόνες που αφορούν τις παραδόσεις από εμάς

Οι παραδόσεις των εμπορευμάτων εντός (εκτός εφόσον έχει συμφωνηθεί) του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιούνται στο πεζοδρόμιο της δηλωθείσας διεύθυνσης. Εάν ο πελάτης επιθυμεί τη μεταφορά των προϊόντων σε όροφο και την συναρμολογήσει αυτών θα πρέπει να έχει προηγηθεί γραπτή συνεννόηση (με ηλεκτρονική αλληλογραφία) και συμφωνία με την εταιρεία. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος. Η εταιρεία δικαιούται για λόγους ασφαλείας και προστασίας των προϊόντων και των μεταφορέων, να προτείνει εναλλακτικά τη μεταφορά στον όροφο μέσω γερανού. Τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν τον πελάτη. Διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στα προϊόντα κατά τη μεταφορά από το πεζοδρόμιο μέχρι τον όροφο, βαραίνει τον πελάτη, καθώς ο κίνδυνος μεταβαίνει στον αγοραστή από τη στιγμή που το είδος παραδίδεται στο πεζοδρόμιο της διεύθυνσης που θα υποδείξει ο πελάτης.6.     Χρόνος αποστολής – παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των εμπορευμάτων καθορίζεται και επιβεβαιώνεται κατά την αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της Θ. ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. με την συναίνεση του πελάτη(με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). Σε περίπτωση εκτάκτου και απρόβλεπτου κωλύματος που τυχόν θα αντιμετωπίσει η εταιρεία όσον αφορά την παράδοση προϊόντων, δικαιούται να αναβάλει την παράδοση του συνόλου ή μέρους των προϊόντων και υπηρεσιών, με έγγραφη δήλωσή της (μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) ή τηλεφωνική ενημέρωση. 

 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ
 
 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 
 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
 εώς 12 δόσεις
Bank Cards 1 Bank Cards 2
Bank Cards 1
NEWSLETTER


13ο χλμ Θεσσαλονίκης - Εδέσσης
Ελλάδα
Tηλ: 2310 710 071 - 2310 722 793
  2310 722 800 
Φαξ: 2310 722 781
Δευτέρα - Παρασκ.: 09:00 - 20:30
Σάββατο:     10:00 - 15:00

Viber μόνο μηνύματα:
6937512505

epiplodomi@gmail.com
gr